Privaatsuspoliitika

 1. Mida tähendab käesolev privaatsuspoliitika?

Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi Privaatsuspoliitika) aitab mõista, milliseid andmeid veebipoes www.alicearthur.ee (edaspidi Veebipood) kogutakse, miks neid kogutakse ja mida nendega tehakse. Kõik Veebipoe külastajad peavad selle Privaatsuspoliitika tähelepanelikult läbi lugema. Veebipoe kasutajaks registreerides ja/või toodete ostmiseks kohalduvad käesoleva privaatsuspoliitika tingimused ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevad õigused ja kohustused.

Alice & Arthur on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide ja kasutajate privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

 1. Isikuandmete kogumine ja kasutamine

Isikuandmed on Teie kui eraisikuga konkreetselt või kaudselt seostatavad andmed, mida Alice & Arthur kogub ja töötleb üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning seadustest tulenevate kohustuste täitmiseks.

Registreerunud kasutaja isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

 • kontaktandmete (sh Teie nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie Veebipoes või mujal;
 • Veebipoe kasutamisel kliendi kontoinfost või küpsiste (cookies) kaudu;
 • ostu või tellimuse sooritamisel meie e-poes isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (Alice & Arthur võib paluda teatud veebilehe aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).
 1. Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid. Tegemist on andmetega, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, keele eelistus, asukoht). Võime koguda ka andmeid klienditegevuste kohta meie Veebipoes. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebisaidi ja toodete osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

 1. Kogutud isikuandmete kasutamine ja säilitamine

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Alice & Arthur tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada. Kogutud isikuandmeid kasutame ka kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Alice & Arthur’ile nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Klient võib alati oma nõusoleku tagasi võtta meie Veebipoe vahendusel või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole. Kliendi paremaks teenindamiseks võib Alice & Arthur avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandatele osapooltele, kes osutavad Alice & Arthur’ile teenuseid ning on lepinguga kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partnerid, kelle ülesanneteks on e-poes müüdavate kaupade transport ja maksete teostamine.

E-kaubanduse eesmärkidel säilitab Alice & Arthur kliendi isikuandmeid 5 (viis) aastat alates kliendi viimasest ostust meie Veebipoes. Otseturunduse eesmärkidel töödeldakse kliendi isikuandmeid 5 (viis) aastat alates viimasest aktiivsest toimingust Alice & Arthur Veebipoes (veebipoega liitumisest, registreerumisest ja (või) teistest tegevustest veebilehel). Andmeid, mida Alice & Arthur on kohustatud säilitama õigusaktidest tulenevalt (nt. raamatupidamisandmed), säilitab Alice & Arthur õigusaktides sätestatud nõuetest lähtuvalt.

 1. Kogutud isikuandmete muutmine

Kliendi tuvastamiseks ja temaga kontakteerumiseks kogutud isikuandmeid on kliendil võimalik näha, muuta ja täiendada meie Veebipoes.

 1. Isikuandmete kaitse

Alice & Arthur rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Kui kahtlustate, et Teie isikuandmetega on toimitud vastupidiselt käesolevas privaatsuspoliitikas kirjeldatule või on oht, et Teie andmed on lekkinud võõrastele isikutele, anna meile sellest koheselt teada. Ainult nii saame hoida potentsiaalse kahju võimalikult väikesena.

Kliendil on õigus nõuda oma andmete töötlemise lõpetamist, teavet andmete kasutamise kohta ning andmete edastamist endale või kolmandale isikule üldkasutatavas vormingus. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud). Meil on õigus sellistele taotlustele vastata 30 päeva jooksul.

 1. Turvalisus

Kõik Alice & Arthur Veebipoe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

 1. Küpsised

Küpsised on tähti ja numbreid sisaldavad väikesed tekstifailid, mis sisestatakse isiku arvutisse või muusse seadmesse. Küpsised sisestatakse, kui isik külastab veebilehte, mis kasutab küpsiseid ja neid kasutades saab jälgida näitakes milliseid lehekülgi on isik külastanud. Küpsised aitavad jätkata sealt, kus isik pooleli jäi ning nad mäletavad  eelistusi (nt. keele seadeid).

Kui sisestame küpsiseid, teavitatakse Teid küpsiste kasutamisest ja kasutamise eesmärgist. Enne kui küpsised sisestatakse Teie seadmele, palume Teie nõusolekut. Kuid funktsionaalsuse ja seadistuste tagamiseks vajalikke küpsiseid saab kasutada ilma Teie nõusolekuta.

Kasutame isikupärastatud küpsised - kasutavad teavet sisukorra sorteerimiseks, kuvavad Teie jaoks asjakohast sisu. Kasutame oma veebipoes ka kolmandate osapoolte küpsiseid, s.t. küpsiseid, mille haldajad pole meie. Neid küpsiseid kogume eesmärgiga saada statistilist infot veebipoe kasutamise kohta ja Teie huvidele vastava reklaami kuvamiseks.

Brauseri seadete muutmisega saab alati oma arvutis küpsiseid kustutada või keelata. Brauseri seadete asukoht sõltub sellest, millist brauserit isik kasutab. Pidage meeles, et kui Te seda teete, on palju funktsioone ja teenuseid internetis, mida Te ei saa enam kasutada.

Kõik brauserid võimaldavad Teil kustutada oma küpsised koos või eraldi. Kuidas seda teha sõltub sellest, millist brauserit kasutad. Ärge unustage, et kui kasutate rohkem kui ühte brauserit, kustutage küpsised neist kõigist.

 1. Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Veebipoodi kasutama asudes või kasutajaks registreerides olete käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Alice & Arthur jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki Kliente, kuid annab oma parima, et hoida privaatsuspoliitika ajakohase ja Kliendile kättesaadavana Veebilehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Pojeng Studio OÜ Pojeng Studio OÜ edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

Kliendil on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.

 1. Kontaktandmed

Kui Teil tekib küsimusi seoses käesoleva Privaatsuspoliitika tingimustega, palume võtta meiega ühendust allpool äratoodud aadressil:

Ettevõtte nimi: Pojeng Studio OÜ

Ettevõtte registrikood: 14488361

Juriidiline aadress: Koskla 18, 86602, Pärnu, Eesti

E-post: info@alicearthur.ee

 

Viimane Privaatsuspoliitika uuendus on tehtud 19.07.2019.